Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012 01:30

Αγγελίες & Νέος Νόμος 4039

Σε μια χώρα που παρατηρούμε όλο και περισσότερες εγκαταλείψεις και που οι κακοποιήσεις έχουν γίνει καθημερινότητα, δυστυχώς είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να αφαιρέσουμε τις αγγελίες που δεν έχουν τα απαραίτητα από το Νόμο στοιχεία. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4039/2012, απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις και ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης τους (μικροτσίπ).

Για κάθε δημοσίευση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα, χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο, η νομοθεσία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 300.00 ευρώ


Από 1η Μαρτίου 2012, το Pets.gr είναι υποχρεωμένο από τον Νόμο, να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αγγελιών χωρίς την αναφορά του μικροτσίπ του ζώου ή την αναφορά των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο (Ονομασία, Αριθμός Έγκρισης Πρωτοδικείου).

Στις ήδη υπάρχουσες αγγελίες θα πρέπει να προστεθεί ο Αριθμός Έγκρισης Πρωτοδικείου και η Επωνυμία του Φιλοζωικού Σωματείου, ή το Μικροτσίπ του σκύλου εντός δύο ημερών, με λήξη την 3η Μαρτίου όπου όσες αγγελίες δεν έχουν τα παραπάνω στοιχεία θα διαγραφούν. Από εκεί και μετά, οι αγγελίες χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία δυστυχώς θα διαγράφονται.

Ελπίζουμε αυτή η επιβάρυνση να μην αποτρέψει τους ανεξάρτητους εθελοντές από το να προσφέρουν τη βοήθεια τους στα αδέσποτα ζώα.

Pets.gr