Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 01:00

Συλλογή στοιχείων για τραυματισμένα ζώα

Μία προσπάθεια από το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών της Άγριας Ζωής και την ΑΝΙΜΑ.

ΤΟ ΕΡΓΟ – σκεπτικό του προγράμματος

Το «Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών της Άγριας Ζωής» που οργανώνεται από την ΑΝΙΜΑ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Δικτύου πανελλήνιας εμβέλειας με σκοπό τη συλλογή στοιχείων από πολίτες για περιστατικά τραυματισμένων και νεκρών άγριων ζώων. Η λειτουργία του Δικτύου θα βασίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς ως συσκευές φωτογραφικής αποτύπωσης περιστατικών, καταγραφής γεωγραφικών δεδομένων και σχολιασμού.

Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
ΑΝΙΜΑ

Η ΑΝΙΜΑ, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με κύριο έργο την περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ανήμπορων άγριων ζώων στη φύση μετά από τη λήψη κάθε αναγκαίας φροντίδας και νοσηλείας. Ιδρύθηκε το 2005 και η κεντρική της ομάδα πλαισιώνεται από κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους, δασολόγους, νομικούς, τεχνικούς διαφόρων αντικειμένων, ειδικευμένα στελέχη σε διαχείριση ΜΚΟ καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η ΑΝΙΜΑ ασχολείται με την υλοποίηση δράσεων έρευνας και διαχείρισης οικοσυστημάτων, περίθαλψης άγριων ζώων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σήμερα έχει τη δυνατότητα να περιθάλπει περισσότερα από 2.000 άγρια ζώα το χρόνο. Συνεργάζεται με περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Θηροφυλακή, καθώς και με κάθε εμπλεκόμενο στην διατήρηση και προστασία της φύσης φορέα.

Πηγή: PARATIRO, ANIMA