Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 18:43

Η 1η αιμοκάθαρση σε σκύλο στην Ελλάδα

Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη αιμοκάθαρση σε σκύλο στην Ελλάδα.

Στόχος της αιμοκάθαρσης ήταν να απομακρυνθούν οι τοξίνες που υπήρχαν στο αίμα., πιθανώς από κατάποση δηλητηρίου.

Η κρεατινίνη από το 6 που είχε πριν την αιμοκάθαρση έπεσε στο 3.3 και η ουρία από 176, έφτασε στο 110.

Η αιμοκάθαρση έγινε στην κλινική του Μιχάλη Φλαράκου, τηλ. 210 6251103