Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2003 05:00

Πρωτοβουλία της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 για το θέμα των αδέσποτων ζώων

Δελτίο ΤύπουMία σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας για το θέμα των αδέσποτων ζώων αναλαμβάνει η ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, διαθέτοντας 100 στρέμματα στην περιοχή των Ερυθρών για τη δημιουργία σύγχρονου κυνοκομείου.Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, το 2004, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων, όχι μόνον στην πρωτεύουσα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πιεστικά και επιβάλλουν την άμεση ανάληψη δράσεων, η ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 εισηγείται ένα σχέδιο δράσης, σε συνεργασία τόσο με το αρμόδιο υπουργείο Γεωργίας όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, προσβλέποντας στη συμπαράσταση και των φιλοζωικών οργανώσεων.  


Βασική αρχή της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται η πρωτοβουλία αυτή είναι η απόρριψη της ιδέας της ευθανασίας, εκτός εάν αυτή επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας. Με αφετηρία αυτή την αντίληψη, προτείνεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων της Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού και της στείρωσης.

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και σήμερα δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτήν άλλωστε περιέρχεται η αρμοδιότητα για την περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων, βάσει της πρότασης νόμου που παρουσίασε ο υφυπουργός Γεωργίας Φ. Χατζημιχάλης πριν από δύο μήνες (18.12.2002).

Ο απαιτούμενος συντονισμός, όμως, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος και προς τούτο προτείνεται η συγκρότηση διαδημοτικού φορέα διαχείρισης.

Η ΑΘΗΝΑ 2004 συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος με τη διάθεση στο υπουργείο Γεωργίας έκτασης 100 στρεμμάτων στις Ερυθρές Αττικής, που της έχει παραχωρηθεί από το υπουργείο ¶μυνας για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκταση είναι κατάλληλη για τη δημιουργία κυνοκομείου με σύγχρονες προδιαγραφές που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1000 ζώα (υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν μόνον στην περιοχή της Αττικής περί τα 20.000 αδέσποτα ζώα). Επίσης, η ΑΘΗΝΑ 2004 έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για την εκκίνηση του προγράμματος, το οποίο ασφαλώς θα έχει και μεταολυμπιακή χρήση.

Πέρα όμως από την περισυλλογή και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εξίσου σημαντικό σκέλος πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, που θα συνδυάζεται και με ένα ευρύ πρόγραμμα υιοθεσιών ζώων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ