Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008 15:33

Η αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα

Η αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα παραμένει ακόμη και σήμερα μια θεματική περιοχή λίγο έως αρκετά άγνωστη. Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να ερμηνεύσουν αυτό το έλλειμμα είναι η δυσκολία να αναγνωριστεί ο πόνος στο ζωικό αυτό είδος, η λανθασμένη αντίληψη για τον ρόλο του πόνου, αλλά και ο φόβος των παρενεργειών από τη χρήση των αναλγητικών, κυρίως των οπιοειδών και των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, καθώς και από την εφαρμογή τεχνικών τοπικής αναισθησίας, όπως είναι η επισκληρίδια αναισθησία. Πολλοί είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την εξασφάλιση αναλγησίας στη γάτα, κυρίως ιατρικοί και ηθικοί (ευζωία των ζώων).
Σε ό,τι αφορά στο μετεγχειρητικό πόνο, η αντιμετώπισή του πρέπει να αρχίζει πριν από την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης (προληπτική αναλγησία). Επίσης, πρέπει να χορηγούνται διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, ώστε να επιτυγχάνεται διακοπή της μεταβίβασης του επώδυνου ερεθίσματος σε διάφορα επίπεδα στο νευρικό σύστημα (πολυμορφική αναλγησία). Για την αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα ο κτηνίατρος έχει πλέον αρκετές επιλογές στη διάθεσή του.

Πολύ αποτελεσματικά είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναλγητικό αποτέλεσμα ισοδύναμο εκείνου των οπιοειδών. Πρέπει, όμως, να λαμβάνεται υπόψη πως ο μεταβολισμός των αναλγητικών φαρμάκων στη γάτα διαφέρει από εκείνον στα άλλα ζωικά είδη. Τα οπιοειδή είναι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του πόνου, αλλά υφίστανται περιορισμοί στη διακίνησή τους στο εμπόριο και γι' αυτό στην παρούσα ανασκόπηση δίνεται έμφαση μόνο σε αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πρακτική άποψη στη χώρα μας. Αναλγητική δράση έχουν, επίσης, ουσίες όπως οι α2-αγωνιστές και η κεταμίνη. Τέλος, η χρήση διάφορων τεχνικών τοπικής αναισθησίας συμπληρώνει τις επιλογές του κτηνιάτρου για την αντιμετώπιση του πόνου στη γάτα.


Γ.Μ. Καζάκος, Ι. Σάββας, Δ. Ραπτόπουλος
https://www.hvms.gr/