Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 23:31

Γιατί τα κατοικίδια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας - Μια επιστημονική προσέγγιση.

Η κοινωνική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογική και σωματική ευεξία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κεντρικότητα του «να ανήκουμε» στη ζωή μας.

Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις παρέχουν συχνά στα άτομα μία σημαντική κοινωνική στήριξη, αλλά μπορούν να το εκπληρώσουν αυτό τα κατοικίδια ζώα μαζί και τις κοινωνικές ανάγκες του καθενός;

Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η συντροφιά των κατοικίδιων ζώων συσχετίζεται με την βελτίωση της υγείας στους ανθρώπους (βλέπε Allen & Blascovich, 1996; Friedmann & Thomas, 1995; Siegel et al., 1999)

Αν και δεν υπάρχει συσχέτιση αποδείξεων ότι τα κατοικίδια ζώα μπορούν να βοηθήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις της ζωής, λίγα είναι γνωστά για την ευημερία των ζώων συντροφιάς και τα οφέλη που παρέχουν στους καθημερινούς ανθρώπους.

Σε μία πρώτη μελέτη (Shoda, Stayton & Martin, 2011)  βρέθηκε σε ένα δείγμα ατόμων (N = 219, 79% γυναίκες) ότι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων τα πήγαν καλύτερα από πολλούς όσον αφορά την ευημερία (π.χ., μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, περισσότερη άσκηση) και ατομική-διαφορά (π.χ., μεγαλύτερη ευσυνειδησία, λιγότερο φοβισμένοι).

Στη δεύτερη μελέτη των Shoda, Stayton και Martin (2011) αξιολόγησε ένα διαφορετικό δείγμα ατόμων (Ν = 56, 91% γυναίκες) και διαπίστωσε ότι οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν καλύτερα την ευημερία όταν τα κατοικίδια ζώα τους εκπληρώνουν καλύτερα τις κοινωνικές ανάγκες που έχουν, καθώς και το γεγονός ότι τα κατοικίδια συμπληρώνουν την στήριξη που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συναγωνίζονται την στήριξη των ανθρώπων).

Παρόλαυτα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το δείγμα της παραπάνω έρευνας αποτελείται κυρίως από γυναικείο πληθυσμό και θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε μία μελέτη αφιερωμένη σε άνδρες.

Εν ολίγοις, τα κατοικίδια ζώα μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικές πηγές κοινωνικής υποστήριξης, παρέχοντας πολλά θετικά ψυχολογικά και σωματικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες τους.

 
Σωτήρης Δεδελούδης
epsychologist

 

Παραπομπές

Allen, K., & Blascovich, J. (1996).
The value of service dogs for people with severe ambulatory disabilities: A randomized controlled trial. Jama, 275(13), 1001-1006.

Friedmann, E., & Thomas, S. A. (1995).
Pet ownership, social support, and one-year survival after acute myocardial infarction in the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). The American journal of cardiology, 76(17), 1213-1217.

McConnell, A. R., Brown, C. M., Shoda, T. M., Stayton, L. E., & Martin, C. E. (2011).
Friends with benefits: on the positive consequences of pet ownership. Journal of personality and social psychology, 101(6), 1239.

Siegel, J. M., Angulo, F. J., Detels, R., Wesch, J., & Mullen, A. (1999).
AIDS diagnosis and depression in the Multicenter AIDS Cohort Study: the ameliorating impact of pet ownership. Aids Care, 11(2), 157-170.