Λούτσα

ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΑΡΤΕΜΙΣ2294084944 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣΑΡΤΕΜΙΣ294081375