Τρίτη, 03 Μαΐου 2016 01:43

2009, 3 Ιουνίου

Θέλουμε ένα σκύλο φύλακα ή ένα σκύλο με άποψη? Επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων