Τρίτη, 03 Μαΐου 2016 02:31

2009, 30 Μαρτίου

Πως κάνουμε έλεγχο χαρακτήρα ενός αδέσποτου σκύλου που μόλις γνωρίσαμε? Παράλληλα, εξετάζουμε το κατά πόσο η ντομάτα είναι βλαβερή για τον σκύλο.