Τρίτη, 03 Μαΐου 2016 03:23

2009, 26 Νοεμβρίου

Τι είναι οι φάρμες παραγωγής κουταβιών, γιατί λέμε ναι στα αδέσποτα και όχι στις πωλήσεις ζώων στα pet shops.