Τρίτη, 03 Μαΐου 2016 03:30

2009, 27 Οκτωβρίου

Πως συστήσουμε ένα νέο σκύλο σε μία αγέλη? Οι πληροφορίες αυτές σίγουρα θα σας φανούν χρησιμες.